Савет школе

Орган управљања

Орган управљања је Савет школе, који има 21 члана.

Осам чланова Савета бира тајним гласањем, Наставно-научно веће школе.

Два члана Савета из реда ваннаставних радника бирају, тајним гласањем ваннаставни радници.

Три члана из реда студената бира Студентски парламент школе.

Осам чланова Савета именује Покрајинска влада Аутономне Покрајине Војводине, у складу са Законом.

ЧЛАНОВИ САВЕТА ВШССОВ У КИКИНДИ

А) Од запослених у настави:

1. др Јелена Мићевић Карановић,, професор
2. др Драгана Малешевић, професор
3. ма Тања Бркљач, наставник страног језика – заменик председника Савета
4. мр Србислава Павлов, предавач
5. др Наташа Милошевић Адамовић, професор
6. др Данијела Радловић Чубрило, професор
7. ма Љиљана Крнета, професор
8. ма Ана Вукобрат, асистент

Б) Од запослених у ваннастави:

1. Синиша Одаџин , шеф Одсека за студентска питања и ваннаставу–председник Савета
2. др Владимир Варађанин, Руководилац послова информационих система и технологија

В) Представници студената:

1. Светлана Крнета
2. Александра Марков
3. Јелена Мирков

Г) Представници Оснивача:

1. Ведран Ђурасовић
2. Зорица Телечки
3. Ивана Иветић
4. Ана Ковачевић
5. Милорад Карановић
6. Мирјана Дражић
7. Срђан Сивчев
8. Милана Псодоров

Одлуке савета

Copyright © 2019 VŠSSOV Powered by ACTUEL
X