ПРВИ КОЛОКВИЈУМ ИЗ ОПШТЕ ПСИХОЛОГИЈЕ

ПРВИ КОЛОКВИЈУМ ИЗ ОПШТЕ ПСИХОЛОГИЈЕ ЋЕ БИТИ ОДРЖАН У СРЕДУ 18. НОВЕМБРА 2020. ГОДИНЕ, ПРЕМА РАСПОРЕДУ ЧАСОВА, А ЗА ЗАПОСЛЕНЕ СТУДЕНТЕ У СУБОТУ, 21. НОВЕМБРА, ПРЕМА РАСПОРЕДУ.

ПИТАЊА СУ ИЗ ПРВИХ 4 ОБЛАСТИ, ОДНОСНО ПРВИХ 10 ПИТАЊА:

I ПРЕДМЕТ, РАЗВОЈ И МЕТОДЕ ПСИХОЛОГИЈЕ

1.  Предмет психологије (шта психологија проучава, задатак и значај)

2.  Развој психологије (историјски преглед развоја, психологија као самостална наука, гране психологије)

3.  Методе психолошког истраживања

4.  Технике психолошког истраживања

II МЕРЕЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ СТАТИСТИКЕ У ПСИХОЛОГИЈИ

5.  Могућности мерења психичких појава и коришћење статистике у психологији

6.  Мере статистичког описивања и закључивања

III ОРГАНСКЕ ОСНОВЕ ПСИХИЧКОГ ЖИВОТА

7.  Органске и наследне основе психичког живота

8.  Рецептори и ефектори

9.  Нервни систем – улога и састав; главни делови и функционисање централног нервног система

IV РАЗВИТАК ПСИХИЧКОГ ЖИВОТА

10.  Развитак понашања и психичког живота животиња и људи

23. октобра 2020.
Copyright © 2019 VŠSSOV Powered by ACTUEL
X