Обрасци за преузимање

ЗАХТЕВ ЗА ЗАКАЗИВАЊЕ ОДБРАНЕ ЗАВРШНОГ РАДА
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О САВЛАДАНОМ НАСТАВНОМ ПЛАНУ И ПРОГРАМУ
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О ПОЛОЖЕНИМ ИСПИТИМА
ЗАХТЕВ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ИСПИТА СА ДРУГЕ ШКОЛЕ
ЗАХТЕВ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАКСЕ
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДУПЛИКАТА УВЕРЕЊА О ПОЛОЖЕНОМ ИСПИТУ
ЗАХТЕВ ЗА СТАТУС МИРОВАЊА СТУДЕНТА
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДУПЛИКАТА ИДЕКСА
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДУПЛИКАТА ДИПЛОМЕ
ЗАХТЕВ ЗА ПОНИШТАВАЊЕ ПОЛОЖЕНОГ ИСПИТА
ЗАХТЕВ ЗА ПРОДУЖЕЊЕ РОКА ЗА ЗАВРШЕТАК СТУДИЈА
ЗАХТЕВ ЗА РЕАКТИВИРАЊЕ СТАТУСА РЕДОВНОГ СТУДЕНТА
КАРТОН КОНСУЛТАЦИЈА О ИЗРАДИ ЗАВРШНОГ РАДА
ИЗВЕШТАЈ МЕНТОРА О ЗАВРШНОМ РАДУ
ЗАХТЕВ ЗА ОДОБРАВАЊЕ ТЕМЕ ЗАВРШНОГ РАДА
ЗАХТЕВ ЗА ЗАКАЗИВАЊЕ ОДБРАНЕ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ РАДА
КАРТОН КОНСУЛТАЦИЈА О ИЗРАДИ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ РАДА
ИЗВЕШТАЈ МЕНТОРА О СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОМ РАДУ
ЗАХТЕВ ЗА ОДОБРЕЊЕ ТЕМЕ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ РАДА
ЗАХТЕВ ЗА ИСПИС ИЗ ШКОЛЕ
ЗАХТЕВ ЗА ОДОБРЕЊЕ ТЕМЕ МАСТЕР РАДА
Упутство за предају и одбрану Мастер рада
Пријава за приступ одбрани Мастер рада
Извештај ментора о подобности Мастер рада за одбрану

Copyright © 2019 VŠSSOV Powered by ACTUEL
X