Научно-стручне конференције

Upitnik za evaluaciju Međunarodne konferencije Metodički dani 2015
Evaluation of the International conference Methodical Days 2015
Упутство за припрему рукописа за Методичке дане
Instruction for submitting a paper for Methodical Days
Акредитација скупа под називом Компетенције васпитача за друштво знања од стране ЗУОВ-а
Методички дани

Извештаји са Методичких дана/Reports from the past Methodical days

Извештај са интердисциплинарног стручног скупа Методички дани 2011
Извештај са Интердициплинарне конференције Методички дани 2012
Извештај са Међународне конференције Методички дани 2013
Report from the International Scientific Conference Methodical days 2013
Резултати евалуације друге Међународне конференције Компетенције васпитача за друштво знања одржане 25. маја 2013. године
Извештај са Међународне научностручне конференције Методички дани 2014
Извештај са четврте међународне научностручне конференције методички дани 2015
Report on the fourth International Scientific Conference Methodical days 2015

Copyright © 2019 VŠSSOV Powered by ACTUEL
X