Наставно-стручно веће

Наставно-стручно веће

Наставно-Стручно веће школе чине сви наставници у наставничком звању:

 

СПИСАК ЧЛАНОВА НАСТАВНО-СТРУЧНОГ ВЕЋА

1. др Миланка Маљковић, професор
2. др Јелена Мићевић Карановић,, професор
3. др Зоран Мијић, професор
4. др Милан Мађарев, професор
5. др Мирсада Џаферовић,, професор
6. др Загорка Марков, професор
7. др Тамара Грујић, професор
8. др Љиљана Крнета, професор
9. др Милорад Степанов, професор
10. др Роса Шапић, професор
11. др Данијела Радловић Чубрило, професор
12. др Драгана Малешевић, професор
13. др Александар Јоксимовић, предавач
14. др Ангела Месарош Живков, професор
15. мр Србислава Павлов, предавач
16. Слободан Балаћ, спец.
17. Гордана Рогановић, асистент
18. др Кристина Плањанин Симић, професор
19. ма Тања Бркљач, наставник страног језика
20. ма Ана Вукобрат, асистент
21. др Наташа Милошевић Адамовић, предавач
22. др Ивана Петковић, предавач

Представници Студентског парламента у Наставно-Стручном већу:

1. Александра Ковачевић
2. Дуња Маринковић
3. Ања Меселџија
4. Каталин Киш

При расправљању и одлучивању о питањима која се односе на осигурање квалитета наставе, реформу студијских програма, анализу ефикасности студирања и утврђивање броја по Европском систему преноса бодова (у даљем тексту: ЕСПБ), у стручним органима и њиховим телима учествују представници студената. Студентски представници у Наставно-стручном већу чине 20% од укупног броја чланова Наставно-стручног већа.

Copyright © 2019 VŠSSOV Powered by ACTUEL
X