Мастер стуковне студије – on line

ХОЛИСТИЧКИ ПРИСТУП У ПСИХОМОТОРНОМ РАЗВОЈУ ПРЕДШКОЛСКОГ ДЕТЕТА

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ ПРВЕ ГОДИНЕ – СТРУКОВНИ МАСТЕР ВАСПИТАЧ

МАТЕРИЈАЛ ЗА НАСТАВУ, КАО И ДРУГА ОБАВЕШТЕЊА У ВЕЗИ ОБАВЕЗА СТУДЕНАТА НАЛАЗИЋЕ СЕ НА GOOGLE УЧИОНИЦИ  https://classroom.google.com/c/MTgxNDU4Mjc0Njcy

ПРИСТУПНИ КОД ЈЕ  qucwgim

ЗА СВА ДОДАТНА ПИТАЊА КОНТАКТИРАТИ ПРЕДМЕТНE НАСТАВНИКE НА МЕЈЛ

angelamesaros.zivkov@gmail.com

drzmijic@gmail.com

Системи управљања у образовању

Теоријска настава у оквиру предмета биће организована online преко платформе Google учионица, док ће вежбе бити реализоване усмено, у складу са распоредом наставе и почев од 31. октобра.

За праћење предмета и реализацију обавеза онлине, потребно је активирати Google учионицу, пронаћи предмет (назив Системи управљања у образовању), и прикључити се истом уношењем кода предмета: exuekwe.

Регистрацију је потребно обавити до 01. новембра. 2020. године. Студенти се моле да се региструју под својим пуним именом и презименом.

Потребна литература је уџбеник Менаџмент образовања за друштво које учи. Књига се може наћи у библиотеци Школе.

Предиспитне обавезе носе од 0 до 50 поена, и укључују праћење и учешће наставе online и уживо, израду теста на крају семестра и припрему и презентацију дискусионих тема. Наставник предлаже, а студенти бирају теме у складу са сопственим интересовањима. Цео предмет је изразито усмерен на актуелна и практична знања потребна васпитачима-мастерима и даје сталне осврте на примере из праксе.

Материјали за учење, теме за дискусије, као и сва неопходна обавештења постављаће се на Google учионицу, путем које ће се реализовати и консултације.

 

Предметни професор, др Јасмина Арсенијевић

arsenijevicjasmina@gmail.com

Психологија деце са посебним потребама

Онлајн наставу за предмет Психологија деце са посебним потребама код др Јелене Мићевић Карановић пратите преко Google учионице и кôд-а предмета: xgee2e2

Copyright © 2019 VŠSSOV Powered by ACTUEL
X