Издавачка делатност

Издања

 

 

Издавачка делатност ( у оквиру које се публикују уџбеници, зборници, научне и стручне књиге, часописи…)

У школи се подстиче рад наставника на издавању свих врста публикација, са посебним акцентом на оне који се могу користити у образовном раду школе.

Почетком 2006. године из штампе је изашао Зборник радова. Тиме се обновила и наставила издавачка делатност ове образовне институције. Како то обичаји налажу Зборник је јавно презентован уз присуство многобројних посетилаца и представника локалних медија. .Том приликом су о Зборнику и његовој структури, која обухвата петнаест различитих чланака и аутора, говорили чланови редакције, као и главни уредник, наставники школе, мр Стеван Илић.

Посебан допринос обнови издавачке делатности школе дали су студенти школе и др Загорка Марков. Они су, наиме, заједничким трудом покренули студентски лист под називом „Инклузија“.

ЧАСОПИС СТУДЕНАТА „ И Н К Л У З И Ј А “

– и з в о д –

Време које је пред нама тражи образовање креативног васпитача, способног за сигурно суочавање са изазовима времена које долази. Неопходно је да се студентима, током школовања, понуде услови за што успешније савладавање студијског програма, слободно изражавање мишљења и његово уважавање, студенти треба да схвате своју улогу у остваривању мисије школе. Веома је велика улога и одговорност студената у евалуацији студијског програма, наставе, квалитета наставника и услова рада.

Виша школа „Зора Крџалић Зага“ новим студијским програмом за два смера, учинила је први корак ка систему студија по Болоњској декларацији. Поред редовне наставе, студенти наше школе укључени су у бројне ваннаставне активности и пројекте, настојећи да учествују и дају свој допринос темама данашњице.

Вођени и усмеравани стручним искуством др Загорке Марков, као резултат њихове заједничке активности, настао је лист „Инклузија“ посвећен потребама савременог доба.

Током школске године издали смо три броја листа.

Покретање и издавање листа је званично одобрило Наставно веће на седници одржаној септембра 2005. године. Током школске године издали смо три броја. Уредник листа је студент Драгана Дукић., а листом „Инклузија“ желели смо да:

– иницирамо, стимулишемо и унапредимо сарадњу Школе и особа са посебним потребама;

– непосредно, уз безрезервну искреност и емпатију, испричамо животне приче, преживљене трауме и личне и професионалне успехе особа са посебним потребама;

– кроз различите области стваралаштва представићемо умеће, креативност, наших даровитих и талентованих студената и сарадника;

– укажемо на сложеност, условљеност и комплементарност улоге и функције васпитача у данашњем друштву;

– отворимо врата свим добронамернима, а посебно студентима, васпитачима, наставницима и сарадницима, како би сугестијама, прилозима и знањем допринели квалитету листа;

– допринесемо угледу Школе и полувековној традицији образовања васпитача у Кикинди.

Copyright © 2019 VŠSSOV Powered by ACTUEL
X